අපව තෝරා ගන්නේ ඇයි?

වසර 5ක් සඳහා mong pu විසඳුම් ලබා දීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න.

 • කර්මාන්ත ශාලාවකර්මාන්ත ශාලාව

  කර්මාන්ත ශාලාව

  කුඩා MOQ සමඟ කර්මාන්තශාලා තොග මිල

 • ගුණාත්මකගුණාත්මක

  ගුණාත්මක

  කුඩා MOQ සමඟ කර්මාන්තශාලා තොග මිල

 • සේවයසේවය

  සේවය

  කුඩා MOQ සමඟ කර්මාන්තශාලා තොග මිල

 • නිදහස්නිදහස්

  නිදහස්

  කුඩා MOQ සමඟ කර්මාන්තශාලා තොග මිල

අපි ගැන

Vasten Neon සලකුණ, ලෝකය ආලෝකමත් කිරීම.

Vasten neon sign සමාගම 2011 දී ආරම්භ කරන ලද අතර එය ලෝකයේ ඉහළ මට්ටමේ නියොන් කලාවක් නිර්මාණය කිරීමට කැප වූ සමාගමකි. වර්ග මීටර් 3000 කට අධික දූවිලි රහිත වැඩමුළුවක්, ස්වයංක්‍රීය නිෂ්පාදන මාර්ග, නවීකරණය කරන ලද උපකරණ සහ සේවකයින් 100 ක්, ඉංජිනේරුවන් 10 ක්, ශිල්පීන් 71 ක් ඇතුළත් වේ. , 10 QC ආදිය. සුදුසුකම් ලත් වැඩ කණ්ඩායම.

Neon flex තීරු ආලෝක නිෂ්පාදන මාර්ග දෙකක්

ඇක්‍රිලික් ලේසර් කැපුම් යන්ත්‍ර දෙකක්

එක් CNC කැටයම් යන්ත්‍ර

එක් UV මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක්

මීටර් 1500 LED neon flex එක දවසක නිෂ්පාදනය කළ හැක.

300 pcs නියොන් සංඥා

අපි සෑම වසරකම CUSTOM සාදන ලද LED නියොන් සංඥා 10,000 කට වඩා වැඩි ප්රමාණයක් සාදා ඇත.

අපි OPP, HUAWEI, NIKE, Recok, Ba&sha, Guess, San Minuel, TickTok, Tecate, Tigeretc සන්නාම සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කළෙමු.

 

නිෂ්පාදන නඩු ප්රදර්ශනය

වසර 5ක් සඳහා mong pu විසඳුම් ලබා දීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න.